Αέρια αίματος


αέρια αίματοςΤι είναι τα αέρια αίματος;

Ουσιαστικά είναι η λήψη αίματος από μία αρτηρία και ακολούθως η ανάλυση του αίματος σε ειδικό μηχάνημα (αναλυτής αερίων αίματος). Έτσι λαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το οξυγόνο και το διοξείδιο του άνθρακα στο αίμα, αλλά και το pH του αίματος. Με τα αέρια αίματος ο γιατρός αποκτά πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των πνευμόνων αλλά και άλλων οργάνων του οργανισμού. Παράδειγμα αποτελεί η νεφρική λειτουργία του οργανισμού

Ποια είναι η διαδικασία για να λάβουμε αέρια αίματος;

Λαμβάνεται μια μικρή ποσότητα αίματος (συνήθως 1 ml), συχνότερα από την κερκιδική αρτηρία στον καρπό. Ακολούθως γίνεται η ανάλυση του αίματος επιτόπου. Ο αναλυτής που υπολογίζει τις μετρήσεις είναι είτε φορητός, όπου χρησιμοποιείται συνήθως μικρή κασέτα, είτε επιτραπέζιος όπου συνήθως υπάρχει υποδοχή της σύριγγας που περιέχει το αίμα. Η διαδικασία είναι πιο επώδυνη από την απλή αιμοληψία φλεβικού αίματος, ακριβώς επειδή γίνεται μέσω αρτηρίας.

Γιατί είναι σημαντικό να ξέρουμε τα αέρια αίματος;

Είναι εξέταση απαραίτητη για να εκτιμηθεί η ανάγκη ενός ασθενούς για λήψη οξυγόνου, είτε προσωρινά, είτε και μόνιμα στο σπίτι του.Ακόμη, με την ανάλυση αερίων αίματος εκτιμάται η ανταπόκριση του ασθενούς στην τρέχουσα θεραπεία που λαμβάνει. Παθήσεις όπως η ΧΑΠ, το άσθμα, η πνευμονική ίνωση κλπ) χαρακτηρίζονται συχνά από παθολογικά αέρια αίματος. Επίσης με τα αέρια αίματος κρίνεται η απόφαση για μηχανικό αερισμό στις περιπτώσεις που η αναπνευστική ανεπάρκεια είναι σοβαρή και δεν ανταποκρίνεται στην ήδη λαμβάνουσα φαρμακευτική αγωγή.

Ποιες είναι οι φυσιολογικές τιμές της εξέτασης;

Τα αποτελέσματα σε ένα φυσιολογικό άτομο, εξαρτώνται από τις συνθήκες λήψης, τη θερμοκρασία, εάν προηγήθηκε γυμναστική, λήψη φαρμάκων, βρογχοδιασταλτικών, καθώς ακόμα και εάν λαμβάνονται σε επίπεδο θάλασσας ή σε υψόμετρο. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να έχει φυσιολογικές μετρήσεις, αλλά εάν λάβουμε ξανά μετρήσεις από το ίδιο άτομα αφού ανέβει σε υψόμετρο για παράδειγμα 1500μ, το οξυγόνο του να είναι χαμηλό και αυτό βέβαια είναι αναμενόμενο.

Τα αποτέλεσματα που αναμένουμε γενικά σε συνθήκες ηρεμίας και επίπεδο θαλάσσης είναι οι εξής:

  • PaO2: 70-100 mmHg
  • PaCO2: 35-45 mmHg
  • pH: 7,35-7,45
  • HCO3: 22-26 meq/L
  • SO2: 93-98%