Ανταπόκριση στη βρογχοδιαστολή


ανταπόκριση στη βρογχοδιαστολήΑνταπόκριση στη βρογχοδιαστολή

Η ανταπόκριση στη βρογχοδιαστολή διενεργείται σε επιλεγμένους ασθενείς των οποίων η αρχική σπιρομέτρηση είναι παθολογική ή η διάγνωση τους παραμένει ασαφής μετά από την αρχική σπιρομέτρηση. Ένα κλασσικό παράδειγμα είναι ασθενής στον οποίο υποψιαζόμαστε άσθμα αλλά στην απλή σπιρομέτρηση του τα αποτελέσματα του είναι απόλυτα φυσιολογικά.

Τι περιλαμβάνει η εξέταση;

 1. Για την εξέταση διενεργείται πρώτα απλή σπιρομέτρηση σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.
 2. Στη συνέχεια χορηγείται βρογχοδιασταλτική φαρμακευτική αγωγή μέσω αεροθαλάμου. Το συχνότερο βρογχοδιασταλτικό που χορηγείται είναι η σαλβουταμόλη.
 3. Ακολούθως ο ασθενής αναμένει 15 λεπτά στο ιατρείο μέχρι να δράσει το φάρμακο.
 4. Έπειτα, επαναλαμβάνεται η σπιρομέτρηση με την ίδια τεχνική που έγινε και η πρώτη μέτρηση.
 5. Στο τέλος, τα αποτελέσματα συγκρίνονται μεταξύ τους (η αρχική σπιρομέτρηση με την τελική σπιρομέτρηση).

Ποια η χρησιμότητα της δοκιμασίας βρογχοδιαστολής;

Ο στόχος της δοκιμασίας αυτής είναι να ελεγχθεί κατά πόσον οι αεραγωγοί (βρόγχοι) ανταποκρίνονται (μεγαλώνουν σε διάμετρο) μετά τη χορήγηση βρογχοδιασταλτικού φαρμάκου. Τυπικά, σημαντικές αποκρίσες παρατηρούνται σε άτομα που πάσχουν από άσθμα.

Ωστόσο, και άλλες παθήσεις όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) ή οι Βρογχεκτασίες μπορεί επίσης να παρουσιάσουν σημαντικού βαθμού ανταπόκριση στη βρογχοδιαστολή.

Πότε θεωρείται θετική η ανταπόκριση στη βρογχοδιαστολή;

Θετική ανταπόκριση στη βρογχοδιαστολή ορίζεται ως η αύξηση του δείκτη FEV1 κατά 12% και 200ml τουλάχιστον, σε σχέση με την αρχική του μέτρηση.

Χρειάζεται κάποια ειδική προετοιμασία για την εξέταση;

 • Συνιστάται όπως φοράτε άνετα και φαρδιά ρούχα. Αυτό θα σας βοηθήσει στην πιο άνετη σπιρομέτρηση.
 • Είναι σημαντικό να μην έχει προηγηθεί άσκηση τις 4 προηγούμενες ώρες.
 • Επίσης είναι απαραίτητο να απέχετε από οιαδήποτε καπνιστική συνήθεια τις προηγούμενες ώρες. Ακόμη και έκθεση σε παθητικό κάπνισμα μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα.
 • Ιδανικά θα πρέπει να μην έχει προηγηθεί η λήψη των εισπνεομένων σας, εφόσον το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας σας, πάντοτε σε συνεννόηση με το γιατρό σας.
 • Αποφυγή κατανάλωσης καφέ ή βαριού γεύματος προ της εξέτασης.

 

Χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν στα αποτελέσματα της εξέτασης

 • Η ανταπόκριση στη βρογχοδιαστολή αρκετά συχνά είναι απούσα στις εξής περιπτώσεις:
 1. Σε ήπιο άσθμα.
 2. Σε ασθενείς με άσθμα που ήδη λαμβάνουν θεραπεία με κορτιζόνη ή γενικά εισπνεόμενα φάρμακα.
 3. Σε ασθενείς που χαρακτηρίζονται από μόνιμη απόφραξη των αεραγωγών.
 • Η απουσία ανταπόκρισης στη βρογχοδιαστολή δεν αποκλείει την διάγνωση του άσθματος.
 • Μια θετική δοκιμασία βρογχοδιαστολής δεν αποκλείει την ΧΑΠ από την διαφορική διάγνωση (θετική σε 20-30% των ασθενών με ΧΑΠ).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επσκεφτείτε και τον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.lunghealthaustralia.com.au