Βαρενικλίνη


βαρενικλίνη

Διακοπή Καπνίσματος – Βαρενικλίνη

Η βαρενικλίνη και η βουπροπιόνη αποτελούν τα κύρια φάρμακα που έχουν δείξει αποτελεσματικότητα στη διακοπή του καπνίσματος. Η φαρμακευτική αγωγή για διακοπή του καπνίσματος πρέπει να προτείνεται σε όλους τους καπνιστές που επιθυμούν να διακόψουν το κάπνισμα. Αυτό προυποθέτει ότι δεν υπάρχουν ιατρικές αντενδείξεις.Η βαρενικλίνη δρα διεγείροντας τους υποδοχείς νικοτίνης, έτσι μειώνει τα συμπτώματα στέρησης. Επίσης μειώνει το αίσθημα ευφορίας που προκαλεί το κάπνισμα.

Διεθνείς έρευνες που έγιναν με τη βαρενικλίνη ως θεραπεία

Διάφορες έρευνες στις ΗΠΑ και Ιαπωνία έδειξαν ότι η βαρενικλίνη είναι περισσότερη δραστική από το εικονικό φάρμακο για τη διακοπή καπνίσματος για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών παρατήρησης. Έχει 3πλασια ποσοστά επιτυχίας σε σχέση με το εικονικό φάρμακο στη διακοπή του καπνίσματος.

Επιπλέον έρευνες (περίπου 2,000 καπνιστές συμμετείχαν) έχουν δείξει ότι η βαρενικλίνη είναι αποτελεσματικότερη από τη βουπροπιόνη στη διακοπή καπνίσματος. Επίσης, φαίνεται ότι η βαρενικλίνη υπερέχει στα ποσοστά διακοπής καπνίσματος έναντι των υποκατάστατων νικοτίνης. Αυτό υπερτονίζεται ειδικότερα όταν τα τελευταία περιλαμβάνουν ένα μόνο είδος υποκατάστατου και όχι συνδυασμό.

Δοσολογία που χορηγείται η βαρενικλίνη

Η προτεινόμενη δόση της βαρενικλίνης είναι 0.5 mg ημερησίως για 3 μέρες, ακολούθως 0.5 mg δύο φορές τη μέρα για 4 μέρες. Ακολούθως χορηγείται σε δόση 1 mg δύο φορές τη μέρα για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα που απομένει για συνολική θεραπεία 12 εβδομάδων. Η δόση χρειάζεται προσαρμογή σε καπνιστές που έχουν νεφρολογικά προβλήματα. Συστήνεται η διακοπή του καπνίσματος μία εβδομάδα μετά την έναρξη του φαρμάκου διότι τόσο χρειάζεται για να ανέβουν τα επίπεδα του φαρμάκου στο αίμα. Ενδεχομένως, στους καπνιστές που στις 12 εβδομάδες πέτυχαν τη διακοπή καπνίσματος, να συνεχιστεί το φάρμακο για άλλες 12 εβδομάδες. Ο σκοπός της συνέχισης είναι τα πιο επιτυχημένα και μακροχρόνια αποτελέσματα.

Τα δύο κύρια προβλήματα από τη χορήγηση βαρενικλίνης είναι τα νευροψυχιατρικά και τα καρδιαγγειακά συμβάντα. Στους καπνιστές που λαμβάνουν αυτό το φάρμακο, συστήνεται η επανεκτίμηση σε 1 εβδομάδα από την έναρξη του φαρμάκου. Επίσης προτείνεται η άμεση επικοινωνία με το γιατρό και η άμεση διακοπή του φαρμάκου στην περίπτωση που παρατηρηθεί κάποια αλλαγή συμπεριφοράς ή κάποιο καρδιαγγειακό συμβάν.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Επίσημη Σελίδα Φαρμάκου