Βουπροπιόνη


βουπροπιόνη

Διακοπή Καπνίσματος – Βουπροπιόνη

Η βουπροπιόνη είναι αποτελεσματική στη διακοπή του καπνίσματος και πιστεύεται ότι δρα διεγείροντας την έκλυση νοραδρεναλίνης και ντοπαμίνης στον εγκέφαλο. Μια μεγάλη μεταανάλυση 36 ερευνών έδειξε ότι η βουπροπιόνη σχεδόν διπλασιάζει την πιθανότητα διακοπής του καπνίσματος σε σχέση με το εικονικό φάρμακο.

Η βουπροπιόνη αργής αποδέσμευσης χρειάζεται περίπου 5 με 7 μέρες για να φτάσει σε σταθερά επίπεδα στο αίμα. Για αυτό το λόγο, γίνεται έναρξη θεραπείας με βουπροπιόνη μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία που αποφασίστηκε ότι θα διακοπεί το κάπνισμα. Η συνιστώμενη δόση είναι 150 mg/ημέρα για 3 μέρες και ακολούθως 150 mg δύο φορές τη μέρα. Η προτεινόμενη διάρκεια θεραπείας είναι 7 με 12 εβδομάδες. Εντούτοις, μεγαλύτερη διάρκεια θεραπείας βρέθηκε ότι μπορεί να αποτρέψει την υποτροπή στα άτομα που κατάφεραν να διακόψουν το κάπνισμα. Ο Πνευμονολόγος σας θα σας πει για πόσο καιρό θα πρέπει να λάβετε το φάρμακο.

Τι παρενέργειες μπορεί να έχει η Βουπροπιόνη;

Η πιο συχνή παρενέργεια της βουπροπιόνης είναι οι αϋπνίες, διεγερτικότητα, ξηρό στόμα και πονοκέφαλος. Η πιο σημαντική παρενέργεια είναι αυτή των επιληπτικών σπασμών στους οποίους προδιαθέτει το φάρμακο. Η παρενέργεια είναι δοσοεξαρτώμενη και συνήθως συμβαίνει στα άτομα που λαμβάνουν μεγαλύτερη από την προτεινόμενη δόση του φαρμάκου και/ή στα άτομα που έχουν έτσι κι αλλιώς προδιάθεση για επιληπτικούς σπασμούς. Έτσι, το φάρμακο αντενδείκνυται σε αυτή την κατηγορία καπνιστών. Επίσης, έχουν αναφερθεί και αυτοκτονίες μετά τη λήψη του φαρμάκου. Ως αποτέλεσμα, άτομα με νευροψυχιατρικά προβλήματα, ή διαταραχές συμπεριφοράς χρήζουν στενής παρακολούθησης.

Όπως και με τις άλλες ομάδες καπνιστών, προτείνεται η επανεκτίμηση του ασθενούς 3 με 7 μέρες μετά τη μέρα διακοπής του καπνίσματος, για εκτίμηση τυχόν παρενεργειών από το φάρμακο. Στην περίπτωση που κάποιος ασθενής ή το περιβάλλον του, παρατηρήσουν κάποια αλλαγή συμπεριφοράς, τότε συστήνεται όπως επικοινωνήσουν άμεσα με το γιατρό τους. Επιβάλλεται σε τέτοια περίπτωση ναδιακόψουν άμεσα το φάρμακο. Τέλος, το φάρμακο παρουσιάζει ασφάλεια στη χορήγηση σε καπνιστές με ΧΑΠ και σταθερή καρδιαγγειακή νόσο.

Για περισσότερες πληροφορίες:
https://www.medicinenet.com