Βρογχοσκόπηση


βρογχοσκόπησηΤι είναι η βρογχοσκόπηση;

Η βρογχοσκόπηση είναι η ενδοσκόπηση, δηλαδή η άμεση επισκόπηση των μεγάλων αεραγωγών του εξεταζομένου. Έτσι ο Πνευμονολόγος βλέπει μέσω ενός ειδικού οργάνου (βρογχοσκόπιο) το λάρυγγα του εξεταζομένου, την τραχεία, τους βρόγχους και τις διακλαδώσεις τους. Η εξέταση συνήθως γίνεται με τη χρήση του βρογχοσκοπίου οπτικών ινών. Αυτό είναι ένα πολύ λεπτό, εύκαμπτο όργανο. Τις περισσότερες φορές το βρογχοσκόπιο εισάγεται μέσω της μύτης του εξεταζομένου, ενώ λιγότερο συχνά μέσω του στόματος, όταν η μύτη εμφανίζει έντονη στένωση.

Η βρογχοσκόπηση είναι γενικά μία εξέταση χωρίς συχνές σοβαρές επιπλοκές εφόσον τηρούνται όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα. Γίνεται με τη βοήθεια ήπιας καταστολής η οποία βοηθά στο να είναι ήρεμος ο ασθενής και να μη θυμάται κάτι μετά την εξέταση. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση φαρμάκων που καταστέλλουν τα αντανακλαστικά του βήχα και την έντονη απόχρεμψη, ώστε να είναι άνετη η εξέταση για τον ασθενή.

Πότε χρειάζεται να γίνει η βρογχοσκόπηση;

Με τη βρογχοσκόπηση μπορεί ο γιατρός να λάβει βιοψίες από διάφορα σημεία του αναπνευστικού συστήματος, να λάβει δείγματα για μικροβιολογικές εξετάσεις και ακόμα να λάβει έκπλυμα από τις κυψελίδες των πνευμόνων προς διερεύνηση διάφορων νοσημάτων (διάμεσες πνευμονοπάθειες-πνευμονική ίνωση, καρκίνος του πνεύμονα κλπ.). Τονίζεται ότι όλες αυτές οι εξετάσεις είναι τελείως ανώδυνες για τον ασθενή, ο οποίος επιπλέον με τη χρήση της καταστολής βρίσκεται σε κατάσταση μέθης (μεταξύ εγρήγορσης και ύπνου).

Πόσο διαρκεί η διαδικασία της βρογχοσκόπησης;

Η βρογχοσκόπηση συνήθως διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Ωστόσο, απαιτούνται τουλάχιστον δύο ώρες για ολόκληρη την διαδικασία μέχρι και την πλήρη ανάκτηση των λειτουργιών του εξεταζόμενου, μετά την επέλευση της δράσης της καταστολής. Είναι σημαντικό να μη γίνει χρήση μηχανημάτων μετά την εξέταση από τον εξεταζόμενο. Το ίδιο ισχύει και για την οδήγηση. Ο λόγος είναι ότι λόγω των φαρμάκων, ο εξεταζόμενος μπορεί να μην είναι σε πλήρη εγρήγορση μετά την εξέταση.

Για περισσότερες πληροφορίες:
https://foundation.chestnet.org/