Δοκιμασία ικανότητας για πτήση με αεροπλάνο


δοκιμασία ικανότητας για πτήση

Τι είναι η δοκιμασία ικανότητας για πτήση με αεροπλάνο;

Η δοκιμασία ικανότητας για πτήση αποτελεί την πλέον αξιόπιστη δοκιμασία στην ιατρική για να εκτιμηθεί κατά πόσον είναι ασφαλές για κάποιο ασθενή να πετάξει με αεροπλάνο, λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα προβλήματα υγείας που έχει. Πρόκειται για ένα ανώδυνο τεστ, κατά το οποίο ο εξεταζόμενος εκτίθεται σε συνθήκες περιβάλλοντος πανομοιότυπες με αυτές που ισχύουν μέσα στο αεροπλάνο.

Γίνεται συνεχής παρακολούθηση του οξυγόνου και των παλμών του ασθενή και πιστοποιείται κατά πόσον ο ασθενής μπορεί να πετάξει ή όχι. Σε πολλές περιπτώσεις, γίνεται ταυτόχρονα τιτλοποίηση της παροχής οξυγόνου που θα χρειαστεί ο ασθενής κατά την πτήση του, έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με την αεροπορική εταιρεία έγκαιρα (παροχή οξυγόνου, τροχοκάθισμα, συνοδός κλπ). Η εξέταση πραγματοποιείται στο εργαστήριο μας στο American Medical Center, σε ένα ασφαλές περιβάλλον, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Ποιος πρέπει να υποβληθεί στη δοκιμασία ικανότητας για πτήση;

Το τεστ γενικά έχει ένδειξη στα άτομα που έχουν χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, όπως πχ ΧΑΠ, πνευμονική ίνωση κλπ και στα άτομα με καρδιοπάθειες. Ένας γενικός κανόνας που ισχύει διεθνώς είναι οποιοσδήποτε ασθενής έχει κορεσμό οξυγόνου λιγότερο από 95% σε συνθήκες ηρεμίας, θα πρέπει να υποβληθεί στο τεστ. Μόνο έτσι θα γνωρίζει εκ των προτέρων εάν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα κατά την πτήση του (για παράδειγμα πτώση του οξυγόνου, ζαλάδα, πονοκεφάλους, λιποθυμία ή και θάνατο).

Γιατί είναι απαραίτητο να γίνει η δοκιμασία ικανότητας για πτήση;

Ο κύριος λόγος είναι για να διαπιστωθεί κατά πόσον ο ασθενής μπορεί να ταξιδέψει ή αν αυτό θα θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του. Επιπλέον, σε περίπτωση που θεωρείται ότι μπορεί να ταξιδέψει, το τεστ δίνει πληροφορίες για το πόσο οξυγόνο θα πρέπει να λαμβάνει κατά τη διάρκεια της πτήσης, εάν βεβαίως το χρειάζεται. Τους τελευταίους μήνες, πολλές αεροπορικές εταιρείες απαιτούν εκ των προτέρων τη διενέργεια του τεστ, ώστε να διευθετούν έγκαιρα τα απαραίτητα έγγραφα και τις παροχές οξυγόνου στο αεροπλάνο.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://mylungsmylife.org