Δοκιμασία πρόκλησης μεταχολίνης


δοκιμασία πρόκλησης μεταχολίνηςΤι είναι η δοκιμασία πρόκλησης μεταχολίνης;

Κατά τη δοκιμασία πρόκλησης μεταχολίνης, ο ασθενής πραγματοποιεί επαναλαμβανόμενες σπιρομετρήσεις πριν και μετά την εισπνοή αυξανόμενων συγκεντρώσεων της βρογχοσυσπαστικής ουσίας μεταχολίνη. Η μεταχολίνη έχει τη δυνατότητα να προκαλεί σπασμό στους βρόγχους  και μείωση της διαμέτρου τους. Σε ασθενείς με βρογχική υπεραντιδραστικότητα, η εισπνοή μεταχολίνης μπορεί να προκαλέσει πτώση των σπιρομετρικών τους δεικτών όπως αυτοί καταγράφονται με τις επαναλαμβανόμενες σπιρομετρήσεις.

Το τεστ αυτό έχει ένδειξη σε άτομα που υπάρχει υποψία άσθματος, αλλά στην απλή σπιρομέτρηση εμφανίζουν φυσιολογικές μετρήσεις. Πρόκειται για πολύ εξειδικευμένο τεστ το οποίο διενεργείται σε κατάλληλο εξοπλισμένο χώρο, πάντοτε εντός της κλινικής για λόγους ασφαλείας. Επουδενί, δεν θα πρέπει να γίνει αυτή η εξέταση σε εξωτερικό ιατρείο, εκτός κλινικής ή νοσομείου δηλαδή. Ο λόγος είναι ότι θα πρέπει να ακολουθούνται συγκεκριμένοι κανόνες ασφαλείας.

Αυτή η τεχνητή επιδείνωση της αναπνευστικής λειτουργίας αναστρέφεται μετά  την εισπνοή σαλβουταμόλης (βρογχοδιασταλτικό ταχείας δράσης). Η δοκιμασία πρόκλησης μεταχολίνης βοηθάει στην διάγνωση βρογχικής υπεραντιδραστικότητας, ενός από τα κύρια χαρακτηριστικά του βρογχικού άσθματος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις περιπτώσεις που η διάγνωση του άσθματος είναι υπό αμφισβήτηση.

Η αξιοπιστία της εξέτασης είναι πάρα πολύ υψηλή. Αυτό σημαίνει ότι ένα άτομο πάσχει με άσθμα είναι πολύ πιθανό να βγάλει θετική την εξέταση μεταχολίνης. Βέβαια υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων. Αυτό ισχύει κυρίως σε περιπτώσεις που δεν πληρούνται όλα τα μέτρα πρό της εξέτασης. Για παράδειγμα, πρέπει πριν την εξέταση να διακόπτονται τα εισπνεόμενα φάρμακα που λαμβάνει ο ασθενής, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού.

Ποια φάρμακα πρέπει να διακοπούν πριν τη δοκιμασία πρόκλησης μεταχολίνης;

Ένας γενικός κανόνας είναι ότι όλα τα εισπνεόμενα φάρμακα πρέπει να σταματήσουν από πριν. Υπάρχουν φάρμακα που πρέπει να διακοπούν μέχρι και μία εβδομάδα προ της εξέτασης. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν εισπνεόμενα φάρμακα που απλά θα πρέπει να διακοπούν τις προηγούμενες 6 ώρες τις εξέτασης. Κάποιες τροφές και ροφήματα θα πρέπει επίσης να αποφευχθούν την ημέρα της εξέτασης. Επίσης, δεν θα πρέπει να έχει προηγηθεί σωματική άσκηση προ της εξέτασης. Όλα αυτά τα μέτρα είναι απαραίτητο να τηρηθούν, ώστε να είναι σωστή τεχνικά η εξέταση.

Για περισσότερες πληροφορίες:
https://foundation.chestnet.org