Εμβολιασμοί


εμβολιασμοίΕμβολιασμοί

Στο ιατρείο μας παρέχονται όλοι οι εμβολιασμοί που σχετίζονται με την πρόληψη των αναπνευστικών παθήσεων. Επιπρόσθετα τηρείται αρχείο εμβολιασμών για τους ασθενείς, έτσι ώστε να αποφεύγονται περιττές ενέργειες. Ακολουθούνται οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και πάντοτε λαμβάνεται η συγκατάθεση του ασθενή για να διενεργηθεί ο εμβολιασμός. Σε περίπτωση προηγούμενης αλλεργίας σε κάποιο εμβόλιο που προτίνεται, εξυπακούεται ότι αποφεύγεται ο συγκεκριμένος εμβολιασμός.

Εμβολιασμός κατά του ιού της γρίππης

Κάθε χρόνο διενεργείται κυρίως κατά τους φθινοπωρινούς μήνες ο εμβολιασμός για τους ιούς της γρίππης, ο οποίος και επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση, καθώς οι ιοί της γρίππης μεταλλάσονται κάθε χρόνο. Έχει καταδεικτεί από διάφορες μελέτες ότι μέσω του αντιγριππικού εμβολιασμού μειώνεται ο επιπολασμός της γρίππης κάθε χρόνο. Ως γνωστόν, η γρίππη μπορεί να αποβεί ακόμα και θανατηφόρα, ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες. Λέγοντας ευπαθείς ομάδες, εννοούμε παιδιά και ηλικιωμένους, εγκύους καθώς και άτομα με προβλήματα υγείας. Για παράδειγμα άτομα που πάσχουν από ΧΑΠ, Πνευμονική Ινωση, Άσθμα, Βρογχεκτασίες καθώς και οι καπνιστές γενικά, θεωρούνται ομάδες υψηλού κινδύνου. Ο εμβολιασμός κατά της γρίππης, μπορεί να αποτρέψει την εξέλιξη της γρίππης σε σοβαρή νόσο, ακόμα και στις περιπτώσεις που κάποιος νοσήσει με γρίππη ενώ έχει ήδη εμβολιαστεί.

Εμβολιασμός κατά του πνευμονιοκόκκου

Επιπρόσθετα, στο κέντρο μας προσφέρονται στους ασθενείς μας τα εμβόλια κατά του πνευμονιοκόκκου (23 δύναμο και 13 δύναμο). Αυτά μπορεί να επαναλαμβάνονται ανά 5 χρόνια (23 δύναμο) ή να γίνονται άπαξ (13 δύναμο). Τα εμβόλια αυτά γίνονται ανεξαρτήτως εποχής του χρόνου. Τα εμβόλια του πνευμονιοκόκκου έχουν ένδειξη την πρόληψη της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας. Ενώ δηλαδή το εμβόλιο της γρίππης χορηγείται διαφορετικό κάθε χρόνο, τα εμβόλια για τον πνευμονιόκοκκο δεν αλλάζουν κάθε έτος. Η άλλη διαφορά τους είναι ότι έχουν άλλο δοσολογικό σχήμα σε σχέση με το αντιγριππικό που χορηγείται κάθε χρόνο.

Όλα τα εμβόλια διενεργούνται από την εξειδικευμένη και έμπειρη νοσηλευτική ομάδα του ιατρείου μας, κατόπιν σύστασης του Δρ Ανδρέα Ζαχαριάδη για τις εκάστοτε ενδείξεις των εμβολιασμών, ανάλογα με τον ασθενή.

Για περισσότερες πληροφορίες:
https://www.vaccines.gov