Ηλεκτρονικό τσιγάρο


ηλεκτρονικό τσιγάροΤι είναι το ηλεκτρονικό τσιγάρο;

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι μία συσκευή που δουλεύει με τη χρήση μπαταριών, και μετατρέπει την υγρή νικοτίνη σε ατμό, τον οποίο ο καπνιστής εισπνέει. Πολλά από τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, μοιάζουν με πραγματικά τσιγάρα. Κάποια έχουν και ένα λαμπτήρα στην άκρη τους, ο οποίος ανάβει όταν εισπνέονται.

Πώς λειτουργεί το ηλεκτρονικό τσιγάρο;

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο έχει τρία κύρια μέρη:

  1. Το επιστόμιο περιέχει ένα φυσίγγιο. Το φυσίγγιο περιέχει το διάλυμα νικοτίνης.
  2. Ένα σύστημα θερμότητας μετατρέπει το διάλυμα σε ατμό κατά τη διάρκεια της εισπνοής.
  3. Οι μπαταρίες παρέχουν το ρεύμα για τη λειτουργία του συστήματος θερμότητας.

Η νικοτίνη στα διάφορα ηλεκτρονικά τσιγάρα πωλείται σε διάφορες γεύσεις, όπως σοκολάτα, κεράσι, ουδέτερη κλπ. Μία χημική ουσία χρωματίζει τον ατμό άσπρο κατά τη χρήση του τσιγάρου, έτσι ο ατμός μοιάζει με τον καπνό ενός πραγματικού τσιγάρου. Επιπλέον υπάρχουν στην αγορά διαθέσιμα ηλεκτρονικά πούρα και ηλεκτρονικές πίπες.

Είναι ασφαλής η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου;

Κατ᾽αρχήν, τα φυσίγγια περιέχουν διάφορα επίπεδα νικοτίνης. Έτσι, στη θεωρία τουλάχιστον μπορεί κάποιος να μειώσει την έντονη επιθυμία για κάπνισμα πραγματικού τσιγάρου, μειώνοντας σταδιακά και τα επίπεδα νικοτίνης των φυσιγγίων που χρησιμοποιεί. Αυτός είναι και ο κύριος τρόπος που αρκετοί καπνιστές καταφεύγουν στη λύση του ηλεκτρονικού τσιγάρου, ως μέσο για διακοπή του καπνίσματος. Εντούτοις, αυτό που θα πρέπει να σημειωθεί και που είναι άκρως σημαντικό, είναι το γεγονός ότι τα φυσίγγια εκτός από νικοτίνη περιέχουν και άλλες ουσίες και έκδοχα.

Η επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Ένωσης (ERS) είναι ότι η χρήση όλων των προϊόντων καπνού καθώς και η προώθηση προϊόντων νικοτίνης ανεξέλεγκτα. Σε αυτά ανήκουν ο μασώμενoς καπνός, και άλλα νέα προϊόντα, που περιλαμβάνουν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα (e-cigarettes), το snuss (σουηδικό ενδοστοματικό προιόν καπνού ), τον διαλυόμενο καπνό και τον ναργιλέ. Η χρήση όλων αυτών των προϊόντων είναι αντίθετη με τις διεθνείς ιατρικές οδηγίες.

Σε απάντηση για την επιτυχή αύξηση των πολιτικών ενάντια στο τσιγάρο, η καπνοβιομηχανία έχει αναπτύξει αυτά τα νέα προϊόντα, επιτρέποντας στους καταναλωτές να αποκτήσουν τη νικοτίνη χωρίς τη χρήση ενός τσιγάρου. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτά τα νέα προϊόντα θεωρούνται ότι «μειώνουν την βλάβη που προκαλεί το τσιγάρο » ή οτι είναι ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις στα συμβατικά τσιγάρα. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία αξιόπιστη επιστημονική μελέτη  για να τεκμηριώσει την υπόθεση αυτή.

Διεθνείς έρευνες για το ηλεκτρονικό τσιγάρο

Αντίθετα, διαθέσιμες έρευνες δείχνουν ότι τα προϊόντα αυτά ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για την υγεία των καπνιστών. Θέτουν τους καπνιστές σε συνεχή υψηλό κίνδυνο για ασθένεια και έχοντας αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία. Υπάρχει μια αυξανόμενη ανησυχία για τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με την χρήση και την έκθεση στο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Σε ένα πρόσφατο δείγμα του προϊόντος διαπιστώθηκε ότι περιέχει καρκινογόνες και τοξικές χημικές ουσίες όπως διαιθυλενογλυκόλη, ένα συστατικό που χρησιμοποιείται σαν υλικό  απόψυξης. Επιπλέον, στις ΗΠΑ όπου διεξήχθηκαν έλεγχοι από το FDA, βρέθηκε ότι δεν είχαν όλα τα φυσίγγια την ακριβή ποσότητα νικοτίνης όπως αναγραφόταν σε αυτά.

Η Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία υποστηρίζει ότι οι καπνιστές “δεν θα πρέπει να ανταλλάσουν ένα καρκινογόνο προϊόν με  ένα άλλο. Επιπρόσθετα η ERS υιοθετεί  πλήρως τις κατευθυντήριες γραμμές του άρθρου 14 της σύμβασης-πλαισίου για τον έλεγχο του καπνίσματος (FCTC). Ως εκ τούτου υποστηρίζει ότι η καλύτερη συμβουλή υγείας για τους καπνιστές είναι να σταματήσουν το κάπνισμα σύμφωνα με επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους.
Εάν παρόλα αυτά σκέφτεστε να χρησιμοποιείσετε το ηλεκτρονικό τσιγάρο, επικοινωνήστε πρώτα με το γιατρό σας.

Για περισσότερες πληροφορίες:
https://www.ersnet.org