Μέτρηση μονοξειδίου του άνθρακα (CO)


μονοξείδιο του άνθρακαΜέτρηση του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) στον εκπνεόμενο αέρα.

Η μέτρηση του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) στον εκπνεόμενο αέρα γίνεται με τη βοήθεια ειδικής συσκευής μέσα στην οποία φυσάει ο ασθενής. Είναι μία εξέταση τελείως ανώδυνη, εύκολη και χωρίς επιπλοκές. Χρησιμοποιείται σαν επιπλέον εργαλείο στη διακοπή του καπνίσματος. Επίσης μας βοηθά και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει υπόνοια δηλητηρίασης, μέσω εισπνοής, από μονοξείδιο του άνθρακα. Αυτό μπορεί να γίνει σε πυρκαγιές, ατελής καύση ξύλων σε κλειστούς χώρους χωρίς εξαερισμό κλπ. Έτσι, χωρίς να απαιτείται αιμοληψία μέσω αερίων αίματος, γίνεται έλεγχος μέσω της εκπνοής των επιπέδων του μονοξειδίου του άνθρακα στον οργανισμό μας.

Τα επίπεδα του μονοξειδίου του άνθρακα στον εκπνεόμενο αέρα βρέθηκε ότι είναι παραπλήσια με τα επίπεδα της καρβοξυαιμοσφαιρίνης. Η καρβοξυαιμοσφαιρίνη είναι η αιμοσφαιρίνη στο αίμα η οποία είναι συνδεδεμένη με το μονοξείδιο του άνθρακα. Αυτό συμβαίνει γιατί αυτό το αέριο συνδέεται ευκολότερα με την αιμοσφαιρίνη από ότι το οξυγόνο μαζί της. Ως αποτέλεσμα το οξυγόνο του αίματος παρεκτοπίζεται από την αιμοσφαιρίνη και έτσι ο ασθενής εμφανίζει τα συμπτώματα δηλητηρίασης από CO.

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και διακοπή καπνίσματος.

Μάλιστα, οι συσκευές μέτρησης του μονοξειδίου του άνθρακα στον εκπνεόμενο αέρα, παρομοιάζονται συχνά με το “στηθοσκόπιο”.  Ο ρόλος τους στα ιατρεία διακοπής καπνίσματος είναι απαραίτητος όπως και του στηθοσκοπίου στην κλινική εξέταση. Είναι πολύ σημαντικά εργαλεία, γιατί με τη χρήση τους επιτυγχάνεται η αντικειμενική εκτίμηση των επιπέδων του μονοξειδίου του άνθρακα στον εξεταζόμενο. Κατ᾽επέκταση και ο βαθμός εξάρτησης του στο κάπνισμα. Τέλος, εφόσον τα επίπεδα του μονοξειδίου του άνθρακα παρουσιάζουν μείωση με την πάροδο του χρόνου, αυτό αποτελεί επιπλέον κίνητρο για τον καπνιστή. Τον ωθεί να συνεχίσει την προσπάθεια του για διακοπή καπνίσματος, με καλύτερα αποτελέσματα τελικώς.

Επιπρόσθετα, μπορούμε να γνωρίζουμε εάν πράγματι κάποιος λέει την αλήθεια ότι δεν καπνίζει πλέον, μέσω αυτής της εξέτασης. Εάν για παράδειγμα τα επίπεδα CO παραμένουν ψηλά μετά τις πρώτες μέρες, αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα ο εξεταζόμενος καπνίζει κρυφά και δεν θέλει να το αποκαλύψει στους άλλους για παράδειγμα. Αυτό μπορούμε να το ελέγξουμε και μέσω ανάλυσης ούρων, όμως η εξέταση εκπνοής είναι ευκολότερη και ταχύτερη.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.blf.org.uk