Μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα (ΜΜΚΠ)


μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμοναΤι είναι ο μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα;

Ο μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα είναι μία μορφή καρκίνου του πνεύμονα. Παρατηρείται όταν τα φυσιολογικά κύτταρα του πνεύμονα μετατρέπονται σε παθολογικά και πολλαπλασιάζονται αυτόνομα και ανεξέλεγκτα. Υπάρχουν διάφορα είδη καρκίνου του πνεύμονα. Κάποια είδη καρκίνου πολλαπλασιάζονται πολύ γρήγορα, ενώ κάποια άλλα πιο αργά. Ο μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα είναι η συχνότερη μορφή καρκίνου του πνεύμονα. Συνήθως δεν πολλαπλασιάζεται τόσο γρήγορα όσο μία άλλη μορφή πνευμονικού καρκίνου που ονομάζεται μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα.

Ποια είναι η σταδιοποίηση του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα;

Η σταδιοποίηση του καρκίνου είναι ένας τρόπος με τον οποίο οι γιατροί περιγράφουν το πόσο προχωρημένος είναι ένας καρκίνος. Τα στάδια του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα είναι 4 συνολικά και ονομάζονται ως εξής:  Στάδιο 1(I), 2(II), 3(III) και 4(IV). Κάποιες φορές οι σταδιοποίηση εμπεριέχει παγίδες, δηλαδή μπορεί ο γιατρός να πιστεύει ότι έχετε στάδιο ΙΙ πριν το χειρουργείο, αλλά μετά την επέμβαση να αποδειχθεί ότι τελικά το στάδιο ήταν για παράδειγμα ΙΙΙ.

Κάποιες από τις κύριες διαφορές των σταδίων περιλαμβάνουν τις παρακάτω:

 • Στο στάδιο 1, ο καρκίνος του πνεύμονα αφορά είτε στον αριστερό είτε στο δεξιό πνεύμονα. Δεν έχει επεκταθεί πέραν των πνευμόνων ή σε κάποιους λεμφαδένες. Ο καρκίνος του πνεύμονα σταδίου 1 έχει μικρό μέγεθος.
 • Στο στάδιο 2, ο καρκίνος έχει επεκταθεί σε άλλα μέρη, π.χ. στους λεμφαδένες των πνευμόνων. Μπορεί να έχει διάφορα μεγέθη και συνήθως μεγαλύτερα του σταδίου 1.
 • Στο στάδιο 3, ο καρκίνος μπορεί να είναι μεγάλος ή/και να έχει επεκταθεί στους λεμφαδένες της μέσης γραμμής του θώρακα, μεταξύ του δεξιού και αριστερού πνεύμονα.
 • Στο στάδιο 4, ο καρκίνος έχει επεκταθεί και στον άλλο πνεύμονα, ή σε άλλα μέρη του σώματος, όπως για παράδειγμα ο εγκέφαλος και τα οστά. Μπορεί επίσης σε αυτό το στάδιο να συνοδεύεται από υπεζωκοτική συλλογή ή περικαρδιακή συλλογή ( υγρό γύρω από τους πνεύμονες ή την καρδία αντιστοίχως). Η θεραπεία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σταδιοποίηση του Μη Μικροκυτταρικού Καρκίνου Πνεύμονα.

Πώς θεραπεύεται ο μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα σταδίου 1 και 2;

Οι ασθενείς που πάσχουν από μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα σταδίου 1 ή 2 συνήθως οδηγούνται σε χειρουργείο για την αφαίρεση του καρκίνου. Μπορεί ο χειρουργός να αφαίρεσει ένα κομμάτι του πνεύμονα για να πετύχει την αφαίρεση του όγκου. Μπορεί όμως να είναι απαραίτητη η αφαίρεση ακόμη και ολόκληρου του πνεύμονα. Σε αυτή την περίπτωση, ο ασθενής θα χρησιμοποιεί τον ένα πνεύμονα για να αναπνέει για το υπόλοιπο της ζωής του. Τα άτομα που πάσχουν από καρκίνο σταδίου 1 μπορεί να μην χρειαστούν περαιτέρω θεραπεία μετά το χειρουργείο. Οι ασθενείς όμως με στάδιο 2 συνήθως χρειάζονται και επιπλέον θεραπεία μετεγχειρητικά. Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:

 • Ακτινοθεραπεία – Η ακτινοβολία σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα. Κάποιοι ασθενείς που δεν επιθυμούν να χειρουργηθούν ή που δεν μπορούν να χειρουργηθούν λόγω της γενικότερης κατάστασης υγείας τους, μπορεί να λάβουν ακτινοθεραπεία αντί του χειρουργείου.
 • Χημειοθεραπεία – Περιλαμβάνει διάφορα φάρμακα που σκοτώνουν τα καρκινικά κύτταρα.

Πώς θεραπεύεται ο μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα σταδίου 3;

Εδώ υπάρχουν διάφορες θεραπευτικές επιλογές. Η θεραπεία εξαρτάται από το που ευρίσκεται ο καρκίνος, πόσο μεγάλος είναι και εάν ο ασθενής έχει ήδη λάβει κάποια θεραπεία στο παρελθόν. Συνήθως, οι ασθενείς με στάδιο 3 λαμβάνουν μία ή και περισσότερες από τις κάτωθι θεραπείες:

 • Χημειοθεραπεία
 • Ακτινοθεραπεία
 • Χειρουργείο

Πώς θεραπεύεται ο μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα σταδίου 4;

 Δεν υπάρχει κάποια θεραπεία που να θεραπεύει εντελώς το μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα σταδίου 4. Εντούτοις, οι διάφορες θεραπευτικές επιλογές μειώνουν τα συμπτώματα και βοηθούν τους ασθενείς να ζουν περισσότερο. Οι θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν τις εξής:
 • Χημειοθεραπεία.
 • Στοχευμένη θεραπεία – Εδώ ανήκουν διάφορα φάρμακα που έχουν δράση έναντι καρκίνων με συγκεκριμένα γενετικά χαρακτηριστικά. Ο γιατρός μπορεί να σας συστήσει να υποβληθείτε σε εξειδικευμένες εξετάσεις για να διαπιστωθεί εάν ο καρκίνος σας φέρει αυτά τα ειδικά χαρακτηριστικά και είναι έτσι κατάλληλος για αντιμετώπιση με στοχευμένη θεραπεία.
 • Χειρουργείο για να αφαιρεθεί ο καρκίνος ή τμήμα αυτού.
 • Θεραπεία συμπτωμάτων. Για παράδειγμα εάν υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή λόγω υπεζωκοτικής συλλογής (υγρού γύρω από τον πνεύμονα), ο γιατρός σας θα σας συστήσει να παροχετευτεί το υγρό και έτσι η δύσπνοια πιθανότατα να υποχωρήσει.
 • Ακτινοθεραπεία.

Τι συμβαίνει μετά τη θεραπεία;

Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, ο γιατρός σας θα σας επανεξετάσει για να διερευνήσει αν ο καρκίνος έχει θεραπευτεί ή υποτροπιάζει. Τα τεστ που πιθανότατα να υποβληθείτε είναι ακτινογραφίες θώρακος, αξονικές τομογραφίες, και αιματολογικές εξετάσεις.

Τι επιπλέον μπορεί να κάνει κάποιος ασθενής;

Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες του γιατρού σας όσον αφορά στα διάφορα τεστ και εξετάσεις. Επίσης είναι σημαντικό να συζητάτε μαζί του για τυχόν παρενέργειες ή προβλήματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Οι θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) απαιτούν τη λήψη αποφάσεων και από τον ίδιο ασθενή, όπως για παράδειγμα για το είδος της θεραπείας που θα λάβει. Τέλος, κάθε φορά που σας προτείνεται κάποια θεραπεία από το γιατρό σας μπορείτε να ρωτάτε τα εξής:

 • Ποιο είναι το όφελος από τη συγκεκριμένη θεραπεία;  Υπάρχει πιθανότητα να αυξήσει την επιβίωση μου;  Θα μου μειώσει ή θα με απαλλάξει από τα συμπτώματα;
 • Ποιο είναι το μειονέκτημα της συγκεκριμένης θεραπείας;
 • Υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις εκτός της εκάστοτε θεραπείας;
 • Τι θα συμβεί σε περίπτωση που δεν λάβω τη συγκεκριμένη θεραπεία;

Για περισσότερες πληροφορίες:
https://www.cancer.org