Μικροκυτταρικός Καρκίνος Πνεύμονα (ΜΚΠ)


μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμοναΤι είναι ο μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα;

Ο μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα είναι μια μορφή καρκίνου του πνεύμονα που παρατηρείται όταν τα φυσιολογικά κύτταρα του πνεύμονα μετατρέπονται σε παθολογικά και πολλαπλασιάζονται αυτόνομα και ανεξέλεγκτα. Υπάρχουν διάφορα είδη καρκίνου του πνεύμονα. Κάποια είδη καρκίνου πολλαπλασιάζονται πολύ γρήγορα, ενώ κάποια άλλα πιο αργά. Ο μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα αποτελεί περίπου το 20% όλων των μορφών του καρκίνου του πνεύμονα. Πολλαπλασιάζεται γρήγορα και στη μεγάλη πλειοψηφία οι ασθενείς έχουν ιστορικό καπνίσματος. Το υπόλοιπο 80% αποτελεί ο μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα.

Ποια είναι η σταδιοποίηση του μικροκυτταρικού καρκίνου του κνεύμονα;

Η σταδιοποίηση του καρκίνου είναι ένας τρόπος με τον οποίο οι γιατροί περιγράφουν το πόσο προχωρημένος είναι ένας καρκίνος. Τα στάδια του μιικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα είναι 2 συνολικά: περιορισμένος μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα και εκτεταμένος μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα.

  • Οι ασθενείς με περιορισμένο μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα εμφανίζουν καρκίνο στη μία πλευρά του θώρακα, είτε δεξιά είτε αριστερά.
  • Οι ασθενείς με εκτεταμένο μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα εμφανίζουν καρκίνο και στις δύο πλευρές του θώρακα (δεξιά και αριστερά ταυτόχρονα) ή/και ο καρκίνος έχει ήδη επεκταθεί και σε άλλα όργανα του σώματος.

Η κατάλληλη θεραπεία εξαρτάται πολύ από το στάδιο του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα.

Πώς θεραπεύεται ο μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα περιορισμένου σταδίου;

Οι ασθενείς με περιορισμένο μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα μπορεί να λάβουν τις εξής θεραπείες:

  • Χημειοθεραπεία – Περιλαμβάνει διάφορα φάρμακα που σκοτώνουν τα καρκινικά κύτταρα.
  • Ακτινοθεραπεία — Η ακτινοβολία σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα. Οι περισσότεροι ασθενείς λαμβάνουν ακτινοθεραπεία ταυτόχρονα με χημειοθεραπεία. Εντούτοις, κάποιοι ασθενείς αρχίζουν την ακτινοθεραπεία μετά τη χημειοθεραπεία. Συνήθως η ακτινοβολία είναι στο θώρακα. Μπορεί όμως να αφορά και στο κεφάλι, ακόμη και αν δεν υπάρχει εστία καρκίνου στο κεφάλι (προληπτικά). Αυτό γίνεται διότι η ακτινοθεραπεία στο κεφάλι βρέθηκε ότι μειώνει την πιθανότητα στο μέλλον ανάπτυξης εγκεφαλικών μεταστάσεων από το μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα.

Πώς θεραπεύεται ο μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα εκτεταμένου σταδίου;

Οι ασθενείς με μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα συνήθως λαμβάνουν χημειοθεραπεία. Ακολούθως, κάποιοι λαμβάνουν επιπλέον και ακτινοθεραπεία στο θώρακα. Επίσης είναι δυνατόν να λάβουν και ακτινοθεραπεία στο κεφάλι για πρόληψη εγκεφαλικών μεταστάσεων.

Τι συμβαίνει μετά τη θεραπεία;

Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, ο γιατρός σας θα σας επανεξετάσει για να διερευνήσει αν ο καρκίνος έχει θεραπευτεί ή υποτροπιάζει. Τα τεστ που πιθανότατα να υποβληθείτε είναι ακτινογραφίες θώρακος, αξονικές τομογραφίες, και αιματολογικές εξετάσεις. Στην πλειοψηφία των ασθενών, ο μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα επανεμφανίζεται – υποτροπιάζει μέσα στα επόμενα 1 με 2 χρόνια.

Τι συμβαίνει επί υποτροπής του μικροκυτταρικού καρκίνου πνεύμονα; 

Επί υποτροπής είναι πιθανόν να γίνει επανέναρξη χημειοθεραπείας με διάφορα φάρμακα.

Τι γίνεται αν κάποιος συνεχίζει να καπνίζει;

Πρέπει ΑΜΕΣΑ να διακόψει το κάπνισμα. Οι ασθενείς που ανταποκρίνονται αρχικά στη θεραπεία έναντι του καρκίνου, στην περίπτωση που συνεχίζουν να καπνίζουν, οι πιθανότητες υποτροπές του καρκίνου είναι αυξημένες έναντι αυτών που διακόπτουν το κάπνισμα.

Τι επιπλέον μπορεί να κάνει κάποιος ασθενής;

Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες του γιατρού σας όσον αφορά στα διάφορα τεστ και εξετάσεις. Επίσης είναι σημαντικό να συζητάτε μαζί του για τυχόν παρενέργειες ή προβλήματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Οι θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (ΜΚΠ) απαιτούν τη λήψη αποφάσεων και από τον ίδιο ασθενή, όπως για παράδειγμα για το είδος της θεραπείας που θα λάβει. Τέλος, κάθε φορά που σας προτείνεται κάποια θεραπεία από το γιατρό σας μπορείτε να ρωτάτε τα εξής:

  1. Ποιο είναι το όφελος από τη συγκεκριμένη θεραπεία;  Υπάρχει πιθανότητα να αυξήσει την επιβίωση μου;  Θα μου μειώσει ή θα με απαλλάξει από τα συμπτώματα;
  2. Ποιο είναι το μειονέκτημα της συγκεκριμένης θεραπείας;
  3. Υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις επιπλέον της εκάστοτε θεραπείας;
  4. Τι θα συμβεί σε περίπτωση που δεν λάβω τη συγκεκριμένη θεραπεία;

Για περισσότερες πληροφορίες:
https://www.cancer.org