Οξυμετρία


οξυμετρίαΤι είναι η οξυμετρία;

Η (παλμική) οξυμετρία είναι μια μη επεμβατική μέθοδος που μετρά σε εκατοστιαία αναλογία (%) τον κορεσμό της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο στο αρτηριακό αίμα.

Το οξύμετρο διαθέτει δύο μικρές διόδους εκπομπής φωτός (light emitting diodes) που εκπέμπουν πολλές εκατοντάδες φορές το δευτερόλεπτο. H απορρόφηση σε αυτά τα μήκη κύματος διαφέρει σημαντικά  ανάμεσα στο είδη αιμοσφαιρίνης. Δηλαδή ανάμεσα στην οξυαιμοσφαιρίνη (απορρόφηση υπέρυθρης ακτινοβολίας) και την αναχθείσα αιμοσφαιρίνη (απορρόφηση ερυθρού φωτός). Η αιμοσφαιρίνη που περιέχει οξυγόνο λέγεται οξυαιμοσφαιρίνη, ενώ αυτή που δεν περιέχει λέγεται αναχθείσα αιμοσφαιρίνη. Έτσι, είναι δυνατόν από την αναλογία απορρόφησης υπέρυθρου / ερυθρού φωτός, να υπολογιστεί η αναλογία όξυ- / αναχθείσας αιμοσφαιρίνης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω αισθητήρων που έχει το ίδιο το οξύμετρο. Αυτοί είναι που υπολογίζουν το ποσό του φωτός που απορροφάται.

 

Που χρησιμεύει η οξυμετρία;

Η παρακολούθηση των επιπέδων οξυγόνωσης είναι πολύ σημαντική στις πνευμονοπάθειες. Στην πνευμονολογία η οξυμετρία παρομοιάζεται με το 5ο ζωτικό σημείο.

Άτομα που χρησιμοποιούν οξυγόνο στο σπίτι, είναι καλά να παρακολουθούν το οξυγόνο στο αίμα τους. Πολλές παθήσεις χαρακτηρίζονται από χαμηλό οξυγόνο αίματος, όπως πχ η ΧΑΠ, η πνευμονική ίνωση, η πνευμονική εμβολή κλπ. Ελέγχοντας την οξυμετρία σας, μπορείτε εύκολα να παρακολουθείτε την αποτελεσματικότητα της θεραπείας σας. Επίσης, σε περίπτωση αδιαθεσίας, μπορείτε να διαπιστώσετε αν αυτό οφείλεται σε χαμηλή οξυγόνωση ή όχι. Μία έγκαιρη διαπίστωση ότι το οξυγόνο είναι χαμηλό στο δάκτυλο, μπορεί να οδηγήσει έγκαιρα στις αναγκαίες εξετάσεις και να προληφθούν σοβαρά συμβάματα για την υγεία σας.

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τα αποτελέσματα που δίνει η οξυμετρία;

Διάφοροι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την ακρίβεια της εξέτασης. Σημαντικότεροι  είναι τα χαμηλά επίπεδα περιφερικής αιμάτωσης, η χορήγηση περιφερικών αγγειοσυσταλτικών ουσιών, η παρουσία βερνικιού στα νύχια, τα παγωμένα άκρα, οι αρρυθμίες, η ποιότητα του οξυμέτρου κ.α.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση χαμηλής οξυγόνωσης, θα πρέπει πάντοτε να συμβουλεύεστε το γιατρό σας. Η υποξυγοναιμία είναι μία σοβαρή κατάσταση η οποία απαιτεί τις περισσότερες φορές άμεση ιατρική παρέμβαση.

Για περισσότερες πληροφορίες:
 https://www.hopkinsmedicine.org