Πνευμοθώρακας


πνευμοθώρακαςΤι είναι ο πνευμοθώρακας;

Με τον όρο “πνευμοθώρακας” εννοούμε την ύπαρξη αέρα στην υπεζωκοτική κοιλότητα, δηλαδή στο χώρο που βρίσκεται γύρω από τους πνεύμονες και κάτω από το θωρακικό τοίχωμα. Είναι πάντοτε παθολογική κατάσταση διότι ένα άτομο φυσιολογικά δεν παρουσιάζει αέρα σε αυτό το χώρο.

Ποια είναι τα είδη του πνευμοθώρακα;

Ο πνευμοθώρακας κατατάσσεται ως εξής:

  • Πρωτοπαθής αυτόματος πνευμοθώρακας. Αυτός συμβαίνει σε συνήθως υγιή κατά τα άλλα άτομα, που πολλές φορές είναι νεαροί ενήλικες καπνιστές. Προϋποθέτει την απουσία άλλης νόσου των πνευμόνων
  • Δευτεροπαθής αυτόματος πνευμοθώρακας. Αυτός προκαλείται λόγω μίας ήδη υπάρχουσας νόσου των πνευμόνων, π.χ. ΧΑΠ.
  • Τραυματικός πνευμοθώρακας. Αυτός προκαλείται μετά από κάποιο τραυματισμό.

Ποια είναι τα συμπτώματα του πνευμοθώρακα;

Καταρχήν πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα συμπτώματα του πνευμοθώρακα εξαρτώνται από το αν αυτός είναι πχ πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής. Έτσι, γενικά ο πρωτοπαθής πνευμοθώρακας δεν προκαλεί ιδιαίτερα θορυβώδη συμπτώματα στον ασθενή, σε αντίθεση με το δευτεροπαθή ο οποίος είναι κατά κανόνα σοβαρότερος και χρήζει διαφορετικής αντιμετώπισης από το γιατρό. Γενικά ο πνευμοθώρακας μπορεί να παρουσιαστεί με τα πιο κάτω συμπτώματα:

Εντούτοις, επειδή τα πιο πάνω συμπτώματα δεν είναι ειδικά για τον πνευμοθώρακα, πολλές φορές ο ασθενής καθυστερεί να ανατρέξει σε ιατρική φροντίδα, με αποτέλεσμα η νόσος να επιδεινώνεται.

Πώς γίνεται η διάγνωση του πνευμοθώρακα;

Ο γιατρός θα σας κάνει κάποιες ιατρικές ερωτήσεις, θα σας εξετάσει κλινικά και εφόσον υπάρχει υποψία πνευμοθώρακα, θα σας ζητήσει να υποβληθείτε σε ακτινογραφία θώρακα. Σε δύσκολες – διφορούμενες περιπτώσεις, ενδεχομένως να είναι απαραίτητη και η αξονική τομογραφία θώρακα με την οποία απεικονίζονται οι πνεύμονες σε μεγάλη λεπτομέρεια.

Ποια είναι η θεραπεία του πνευμοθώρακα;

Αυτή και πάλι εξαρτάται από το είδος του πνευμοθώρακα. Σε ήπιες περιπτώσεις πρωτοπαθή αυτόματου πνευμοθώρακα, ενδεχομένως να μην χρειάζεται να γίνει κάτι άμεσα, αλλά ο ασθενής να επανεκτιμηθεί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Γενικώς μιλώντας όμως, οι θεραπευτικές επιλογές είναι οι εξής:

  • Παρακολούθηση
  • Αναρρόφηση του αέρα μέσω βελόνας
  • Τοποθέτηση παροχέτευσης στο θώρακα
  • Χειρουργικές επεμβάσεις

Είναι σημαντικό να αναζητήσει ο ασθενής άμεσα ιατρική φροντίδα, έτσι ώστε ο θεράπον ιατρός να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη θεραπεία του προβλήματος αλλά και την πρόληψη των πιθανών υποτροπών. Εξυπακούεται ότι άτομα που καπνίζουν και έπαθαν πνευμοθώρακα, πρέπει να διακόψουν το κάπνισμα οπωσδήποτε.

Για περισσότερες πληροφορίες:
https://www.mayoclinic.org/