Σύνδρομο Aπνοιών στον ύπνο και Επιπλοκές


σύνδρομο απνοιών στον ύπνοΤο σύνδρομο απνοιών στον ύπνο είναι μία αρκετά συχνή πάθηση που έχει σαν χαρακτηριστικό την εμφάνιση διακοπών της αναπνοής κατά την ώρα που κοιμόμαστε. Εάν δεν λάβει θεραπεία κάποιος που πάσχει από το σύνδρομο απνοιών, αυτό μπορεί να έχει σοβαρές επιπλοκές στην υγεία του. Πιο κάτω περιγράφονται σε συντομία οι 8 συχνότερες και σημαντικότερες επιπλοκές του συνδρόμου απνοιών κατά τον ύπνο:

1. Αρτηριακή Υπέρταση

Το πόσο υψηλή είναι η Αρτηριακή Πίεση (Υπέρταση) βρέθηκε από μελέτες ότι σχετίζεται με τη σοβαρότητα του υπνοαπνοϊκού συνδρόμου. Δηλαδή, όσο περισσότερες άπνοιες παρουσιάζει κάποιος στον ύπνο του, τόσο πιο ψηλή θα είναι και η Αρτηριακή του Πίεση. Ακόμη αυτό ισχύει και για παιδιά που εμφανίζουν το σύνδρομο απνοιών στον ύπνο.

2. Καρδιολογικά προβλήματα

Είναι γνωστό ότι τα καρδιολογικά προβλήματα είναι η συχνότερη αιτία θανάτου στις αναπτυγμένες χώρες. Το σύνδρομο απνοιών στον ύπνο αποτελεί ισχυρό παράγοντα κινδύνου για διαταραχές του καρδιακού ρυθμού, στεφανιαίας νόσου, καρδιακής προσβολής και καρδιακής ανεπάρκειας. Ακόμη και το ίδιο το σχήμα της καρδιάς μεταβάλλεται με το χρόνο, σε κάποιο άτομο που πάσχει από το υπνοαπνοϊκό σύνδρομο και δεν λαμβάνει θεραπεία.

3. Εγκεφαλικό επεισόδιο

Το εγκεφαλικό επεισόδιο συμβαίνει όταν το αίμα που πηγαίνει προς τον εγκέφαλο παρουσιάζει μειωμένη ή και διακεκομένη ροή. Πολλές μελέτες έδειξαν ότι οι άπνοιες στον ύπνο είναι ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο.

4. Διαταραχές εγκεφαλικής λειτουργίας

Είναι πλέον σαφές ότι το υπνοαπνοϊκό σύνδρομο προδιαθέτει μακροπρόθεσμα στην καταστροφή του εγκεφάλου. Έτσι επηρεάζονται δομές που έχουν σχέση με τη μνήμη, τη διάθεση και την ικανότητα συγκέντρωσης.

5. Κατάθλιψη

Η κατάθλιψη είναι συχνή στα άτομα που πάσχουν από υπνοαπνοϊκό σύνδρομο. Μάλιστα είναι συχνότερη σε αυτούς τους ασθενείς σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό. Ακόμα και το ήπιο υπνοαπνοϊκό σύνδρομο, σχετίζεται με κατάθλιψη. Αντιστοίχως βέβαια, όσο σοβαρότερο το υπνοαπνοϊκό σύνδρομο, τόσο μεγαλύτερος και ο κίνδυνος εκδήλωσης κατάθλιψης.

6. Σακχαρώδης διαβήτης

Το σύνδρομο απνοιών στον ύπνο σχετίζεται με μειωμένη αντοχή γλυκόζης και ινσουνινοαντίσταση. Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ εμφανίζεται όταν ο οργανισμός αδυνατεί να χρησιμοποιήσει την ινσουλίνη αποτελεσματική. Έρευνες απέδειξαν ότι το υπνοαπνοϊκό σύνδρομο μπορεί να προδιαθέσει στην εμφάνιση του σακχαρώδους διαβήτη.

7. Παχυσαρκία

Η παχυσαρκία είναι κύριος παράγοντας κινδύνου εμφάνισης υπνοαπνοϊκού συνδρόμου. Αντιστρόφως όμως, βρέθηκε ότι και το σύνδρομο απνοιών στον ύπνο προδιαθέτει στην εμφάνιση και διατήρηση της παχυσαρκίας. Αυτό γιατί οι άπνοιες κατακερματίζουν τον ύπνο, έτσι μειώνεται και η δραστηριότητα του ατόμου κατά την ημέρα, αφού νιώθει κουρασμένος και νυσταγμένος. Επιπλέον, διαταράσσεται και ο μεταβολισμός του ατόμου. Το υπνοαπνοϊκό σύνδρομο σχετίζεται με παθολογικά επίπεδα ορμονών που είναι υπεύθυνες για τη ρύθμιση της όρεξης, του κορεσμού και της λήψης τροφή.

8. Θνησιμότητα

Τα άτομα με σύνδρομο απνοιών στον ύπνο έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου γενικά από τα υπόλοιπα υγιειή άτομα. Ο κίνδυνος είναι τόσο μεγαλύτερος, όσο πιο σοβαρό το υπνοαπνοϊκό σύνδρομο, ειδικά όταν δεν θεραπεύεται σωστά.

Υπάρχει ελπίδα για τα άτομα με σύνδρομο απνοιών στον ύπνο;

Εφόσον γίνεται σωστή θεραπεία και εκτίμηση από ειδικό ιατρό διαταραχών ύπνου, βρέθηκε ότι μειώνονται και οι οκτώ προηγούμενοι παράγοντες σε επίπεδα σχεδόν όμοια με αυτά του γενικού πληθυσμού.

Αναλυτικά οι επιπλοκές του συνδρόμου άπνοιας και ό,τι άλλο πρέπει να ξέρετε στο πιο κάτω βίντεο:

Για περισσότερες πληροφορίες:
https://www.sleepapnea.org