Τιτλοποίηση πιέσεων μηχανής αερισμού


τιτλοποίηση μηχανής αερισμούΤι είναι η τιτλοποίηση μηχανής αερισμού;

Με τον όρο “τιτλοποίηση μηχανής αερισμού” εννοούμε την ακριβή ρύθμιση της συσκευής (CPAP, BiPAP, ASV κλπ) όσον αφορά τις παραμέτρους των πιέσεων που χορηγεί στον ασθενή και το πώς ανταποκρίνεται στις αναπνευστικές απαιτήσεις του χρήση. Ουσιαστικά πρόκειται για πολύ εξειδικευμένη διαδικασία η οποία στην Κύπρο παρέχεται αποκλειστικά από το εργαστήριο μας στην Έγκωμη. Η τιτλοποίηση των πιέσων γίνεται με βάση τα διεθνή πρότυπα τιτλοποίησης που εφαρμόζουν και άλλα εργαστήρια ύπνου στον υπόλοιπο κόσμο.

Τι περιλαμβάνει η εξέταση;

Ο ασθενής ενώνεται με διάφορα καλώδια το βράδυ στο εργαστήριο μας και ακολουθώς τοποθετείται η μάσκα του και ξεκινά η μηχανή αερισμού. Ο ιατρός παρακολουθεί τον ασθενή την ώρα που κοιμάται και μέσω καλωδίων που επικοινωνούν με τη μηχανή του ασθενή, πραγματοποιεί τις απαραίτητες ρυθμίσεις, ώστε το οξυγόνο του ασθενή να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα και να σταματήσουν οι άπνοιες στον ύπνο ή ο νυχτερινός υποαερισμός ή άλλες διαταραχές αναπνοής. Εάν χρειαστεί, προστίθετει και οξυγόνο στη μάσκα του ασθενή το οποίο και ρυθμίζουμε ακριβώς σε ποια ροή θα παρέχεται. Ακολούθως, το επόμενο πρωί ο ασθενής λαμβάνει εξιτήριο από το εργαστήριο ύπνου και η μηχανή και η μάσκα του είναι πλήρως ρυθμισμένα και έτοιμα για να τα χρησιμοποιεί στο σπίτι του. Το τεστ είναι τελείως ανώδυνο και ασφαλές για τον εξεταζόμενο.

Γιατί είναι απαραίτητη η τιτλοποίηση των πιέσεων της μηχανής αερισμού;

Πολύ συχνά άτομα με υπνική άπνοια δεν ανέχονται τις υψηλές πιέσεις που χορηγεί η αυτόματη συσκευή CPAP (auto-CPAP). Γι αυτό είναι απαραίτητο να βρεθεί η ελάχιστη ασφαλής πίεση που θα ανεχτούν ώστε να μην εμφανίζουν πλέον άπνοιες. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η μακροχρόνια επιτυχής χρήση της μάσκας, χωρίς προβλήματα συμμόρφωσης. Επιπρόσθετα, συσκευές τύπου BiPAP, AVAPS, και ASV προτού χορηγηθούν στον ασθενή, είναι απαραίτητο να ρυθμιστούν από τον Ειδικό Διαταραχών Ύπνου. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί η χρήση τους να καταστεί δύσκολη έως και επικίνδυνη για τον ίδιο τον ασθενή.

 

Δείτε στο πιο κάτω βίντεο τον Ειδικό Διαταραχών Ύπνου να αναλύει στο Σίγμα πώς αντιμετωπίζουμε τις συχνές διαταραχές ύπνου.