Οξύ πνευμονικό οίδημα (καρδιογενές) και Υπνική άπνοια

Οξύ πνευμονικό οίδημα (καρδιογενές) και Υπνική άπνοια


Οξύ πνευμονικό οίδημα (καρδιογενές) και Υπνική άπνοιαΤο οξύ πνευμονικό οίδημα (καρδιογενές) – Ο.Π.Ο. είναι μία απειλητική κατάσταση για τη ζωή. Πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε αυτό το μήνα στο Αμερικανικό Ιατρικό Περιοδικό “Chest” μελέτησε τη σχέση του ΟΠΟ με την ύπαρξη αδιάγνωστου συνδρόμου υπνικής άπνοιας στους καρδιοπαθείς.

104 συνολικά ασθενείς οι οποίοι νόσησαν από οξύ πνευμονικό οίδημα, υποβλήθηκαν σε ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ, αφού πρώτα σταθεροποιήθηκαν καρδιολογικά. Οι ασθενείς χωρίστηκαν ακολούθως σε 2 ομάδες, αυτούς που έπασχαν από σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας (ΣΑΥ) (ΑΗΙ>15h) και αυτούς που δεν έπασχαν από ΣΑΥ.

Όλοι οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για τουλάχιστον 12 μήνες μετά το πρώτο επεισόδιο πνευμονικού οιδήματος και τα αποτελέσματα ήταν άκρως εντυπωσιακά. Φάνηκε λοιπόν πως όσοι ασθενείς είχαν επιπλέον και σύνδρομο υπνικής άπνοιας, κινδύνευαν περισσότερο να ξαναπάθουν ΟΠΟ εντός των 12 μηνώς παρακολούθησης (25 vs. 6 επεισόδια, p=0.01) και κινδύνευαν περισσότερο επίσης να υποστούν έμφραγμα του μυοκαρδίου (15 vs. 0 επεισόδια, p=0.0004), ενώ είχαν 3,3 περισσότερες πιθανότητες να υποστούν υποτροπή του ΟΠΟ συγκριτικά με τα άτομα που δεν έπασχαν από ΣΑΥ, πάλι εντός του 12μήνου παρακολούθησης!

Σύμφωνα πάντα με τους ερευνητές που πραγματοποίησαν τη συγκεκριμένη έρευνα, φαίνεται ότι το αποφρακτικό σύνδρομο απνοιών στον ύπνο είναι ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για υποτροπή του πνευμονικού οιδήματος και για άλλα μείζονα καρδιαγγειακά συμβάματα και για αυτό προτείνεται όπως οι καρδιοπαθείς ελέγχονται επίσημα μέσω μελέτης ύπνου στο ειδικό εργαστήριο για τη διάγνωση της υπνικής άπνοιας. 


About Andreas Zachariades

I work as Pulmonologist & Somnologist - Expert in Sleep Medicine in Cyprus. I am founder of Nicosia Lung Center and Nicosia Sleep Lab. I also teach medical students at EUC Medical School (Senior Lecturer Pulmonology). I am passionate about Medicine and I always try to give my everything for my patients :)