Δερμοαντίδραση Mantoux


δερμοαντίδραση Mantoux

Τι είναι η δερμοαντίδραση Mantoux;

Σύμφωνα με την τεχνική δερμοαντίδρασης Mantoux,  0,1 ml PPD συγκέντρωσης 2 T.U. (0.1 ml  φυματινοπρωτεΐνης) ενίεται αυστηρά ενδοδερμικά με βαθμονομημένη σύριγγα 1 ml, που φέρει πάρα πολύ λεπτή βελόνα (μέγεθος 25 ή 26 Gauge). Για τη δοκιμασία προτιμάται το μέσο τριτημόριο του αντιβραχίου.

Κατά τη δοκιμασία Mantoux πρέπει να δημιουργείται έπαρμα με διάμετρο 8-10 mm. Το έπαρμα αυτό παραμένει για 10 λεπτά περίπου. Αν δεν σχηματιστεί έπαρμα αυτό σημαίνει ότι η ένεση έγινε υποδόρια και η δοκιμασία πρέπει να επαναληφθεί στο άλλο χέρι.

Η ανάγνωση του αποτελέσματος της αντίδρασης Mantoux γίνεται μετά από 48-72 ώρες από τον ίδιο το γιατρό που σας έκανε την ένεση. Αξιολογείται η σκληρία στο σημείο της δοκιμασίας και μετράται η εγκάρσια διαμέτρος της. Η ερυθρότητα που μπορεί να συνυπάρχει δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η φυματινοαντίδραση Mantoux μπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού. Είναι το κατεξοχήν τεστ για τη διάγνωση της φυματίωσης (ενεργού ή παλαιάς μόλυνσης).

Η θετική φυματινοαντίδραση θεωρείται ότι οφείλεται σε ένα από τους παρακάτω λόγους:

(α) Μόλυνση από βακτήριο του συμπλέγματος Mycobacterium tuberculosis  (M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum και M. microti).

(β) Μόλυνση από μη-φυματιώδη μυκοβακτηρίδια.

(γ) Προηγούμενο εμβολιασμό με BCG (Το εμβόλιο BCG, δηλαδή το εμβόλιο κατά της φυματίωσης, συνήθως θετικοποιεί τη φυματινοαντίδραση μετά από 1-2 μήνες).

Ανεπιθύμητες ενέργειες κατά την εκτέλεση φυματινοαντίδρασης Mantoux

Συνήθεις αντιδράσεις (> 1/100)Τοπικές: Πόνος ή ερεθισμός του σημείου που έγινε η ένεση
Ασυνήθεις αντιδράσεις (< 1/100)Συστηματικές: Πυρετός, πονοκέφαλος.Τοπικές: Διόγκωση επιχωρίου λεμφαδένα (τοπικά)
Σπάνιες αντιδράσεις (< 1/1000)Τοπικές: Υπερευαισθησία στην πρωτεΐνη της ένεσης μπορεί να προκαλέσει τοπική νέκρωση και φλύκταινα

Για περισσότερες πληροφορίες:
https://www.cdc.gov