CPAP στο γεσυ

Χορήγηση συσκευών CPAP στο ΓΕΣΥ


Έγκριση συσκευών CPAP στο ΓΕΣΥ στους δικαιούχους που πάσχουν από υπνική άπνοια.

CPAP στο γεσυΣας ενημερώνουμε ότι ο ΟΑΥ έχει προχωρήσει με τη διαδικασία έγκρισης για χορήγηση συσκευών CPAP στο ΓΕΣΥ, στους ασθενείς που πάσχουν από υπνική άπνοια.

Συγκεκριμένα από σήμερα θα μπορούν οι δικαιούχοι να αποτείνονται στον Ειδικό Πνευμονολόγο τους, ώστε να τους συνταγογραφείται η συσκευή CPAP στο ΓΕΣΥ. Η συνταγογράφηση θα διενεργείται από τον Πνευμονολόγο ηλεκτρονικά, μέσω του λογισμικού του ΓΕΣΥ.

Καθώς στο κέντρο μας υπάρχει ήδη ηλεκτρονική αρχειοθέτηση όλων των ασθενών μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως όσοι ασθενείς μας εμπίπτετε στη συγκεκριμένη κατηγορία, θα πληροφορηθείτε το ταχύτερο δυνατό για τη διαδικασία από το υποστηρικτικό προσωπικό του κέντρου μας.

Που πρέπει να πάω για να πάρω τη συσκευή CPAP;

Αφού γίνει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση της συσκευής σας από τον Ειδικό Πνευμονολόγο, θα πρέπει ακολούθως να μεταβείτε στην εταιρεία ανάδοχο που  κέρδισε το διαγωνισμό των συσκευών CPAP.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΟΑΥ, η εταιρεία ανάδοχος που κέρδισε την προσφορά είναι η Biotronics. Η εταιρεία ευρίσκεται στη Λευκωσία και το τηλέφωνο επικοινωνίας της είναι το 22 467890.

Για να πάρετε τη συσκευή CPAP και τη μάσκα θα πρέπει πρώτα να κλείσετε ραντεβού στην πιο πάνω εταιρεία και να διευθετήσετε ραντεβού μαζί με τους τεχνικούς της εταιρείας. Κατά την παρουσία σας στην εταιρεία, θα σας ζητηθεί να υπογράψετε ένα έντυπο (βλ. Παράρτημα II πιο κάτω) που θα σας δωθεί εκεί επί τόπου.

Τι πρέπει να κάνω μετά την παραλαβή της συσκευής και της μάσκας μου από την εταιρεία;

Εφόσον λάβετε τη συσκευή CPAP με τη μάσκα σας από την εταιρεία ανάδοχο της προσφοράς (Biotronics), τότε θα πρέπει άμεσα να ξαναεπικοινωνήσετε με τον Ειδικό Πνευμονολόγο σας, ώστε να προσκομίσετε τη συσκευή για ρύθμιση.

Στο κέντρο μας διαθέτουμε το ειδικό λογισμικό στον Η/Y για συντονισμό της συσκευής σας και επακόλουθη ρύθμισή της. Κάθε ασθενής είναι διαφορετικός και χρειάζεται διαφορετικές ρυθμίσεις συσκευής. Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο πριν ξεκινήσετε θεραπεία, να προσέλθετε για ρύθμιση της συσκευής σας.

Επίσης, κατά τη διάρκεια αυτού του ραντεβού, θα σας παρασχεθεί εκπαίδευση σχετικά με την ορθή χρήση της συσκευής και της μάσκας από το προσωπικό του κέντρου μας. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης θα επιλυθούν και τυχόν απορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής καθώς και οδηγίες για πιθανά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε κατά τις πρώτες κυρίως ημέρες θεραπείας.

ΥΓ: Διαβάστε εδώ πώς γίνεται αξιόπιστα η διάγνωση της υπνικής άπνοιας!

ΥΓ: Σε τι διαφέρει το τεστ ύπνου στο σπίτι σε σχέση με την εξέταση στο Ειδικό Εργαστήριο Ύπνου;

ΥΓ: Γιατί ροχαλίζω και τι μπορώ να κάνω γι αυτό;

 

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε το Παράρτημα ΙΙ για περισσότερες πληροφορίες, όπως έχει αποσταλεί από τον ΟΑΥ σήμερα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ CPAP 

  1. Ο ιατρός σας έχει υποβάλει αίτημα για κάλυψη παροχής αυτόματης  συσκευής  χορήγησης συνεχούς θετικής πίεσης αεραγωγών (Auto C-PAP Systems) συμπεριλαμβανομένης της ρινικής μάσκας.
  2. Όταν το αίτημα εγκριθεί, ο ιατρός σας θα σας ειδοποιήσει ώστε να μεταβείτε στα γραφεία της εταιρείας 
  3. Για καλύτερο συντονισμό και εξυπηρέτηση των ασθενών, καθώς επίσης και αποφυγή συμφόρησης στα γραφεία του αναδόχου (εταιρεία Biotronics Ltd, Λευκωσία), παρακαλούμε όπως διευθετείται τηλεφωνικώς ραντεβού στο τηλ: 22 467890. 
  4. Ενημερώνεστε ότι κατά την παραλαβή της συσκευής, ο προμηθευτής θα σας ζητήσει να υπογράψετε έντυπο (εσείς ή αντιπρόσωπος σας)  στο οποίο μεταξύ άλλων θα αναφέρει ότι:
  1. τυχόν ζημιά / βλάβη που θα παρουσιαστεί σε χρονικό διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος, και δεν θα είναι εξ υπαιτιότητας σας, θα επιδιορθώνεται από τον προμηθευτή μέσα στα πλαίσια της εργοστασιακής εγγύησης. Οποιαδήποτε ζημιά / βλάβη προκληθεί εξ υπαιτιότητας σας, τότε η προμηθεύτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την αντικατάσταση της βλάβης, και το κόστος επιδιόρθωσης θα βαραίνει το δικαιούχο.
  2. έχετε κατανοήσει τις οδηγίες / πληροφορίες για τη σωστή  χρήση του αναφερόμενου προϊόντος που σας παρασχέθηκαν από τον προμηθευτή, και έχετε αποκτήσει πλήρη αντίληψη  για τον τρόπο χρήσης και συντήρησης του προϊόντος.
  3. ΔΕΝ έχετε λάβει άλλη συσκευή C-PAP μέσω του δημοσίου τα τελευταία πέντε (5) χρόνια. 
  1. Διευθετήστε επίσκεψη στον ιατρό σας για ρύθμιση της συσκευής 

Σημαντική σημείωση: 

Στο έντυπο θα κληθείτε να υπογράψετε ότι όλες οι πληροφορίες που έχετε υποβάλει στον Οργανισμό Ασφάλιση Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των πιο πάνω, είναι ορθές, πλήρεις και αληθείς και ότι αποδέχεστε να παρέχετε οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σας ζητηθεί από τον Οργανισμό για τους πιο πάνω σκοπούς. 

Σε περίπτωση κατά την οποία υποβάλετε οποιεσδήποτε ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις θα ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα εναντίον σας. 


About Andreas Zachariades

I work as Pulmonologist & Somnologist - Expert in Sleep Medicine in Cyprus. I am founder of Nicosia Lung Center and Nicosia Sleep Lab. I also teach medical students at EUC Medical School (Senior Lecturer Pulmonology). I am passionate about Medicine and I always try to give my everything for my patients :)